Látogatói szabályzat - Bajna

Látogatói szabályzat

A látogatás előtt kérjük, olvassa el!

Ön a bajnai Sándor–Metternich-kastélyba történő belépésével a házirendben foglalt szabályokat elfogadja.
A kastély kiemelt állami tulajdonba tartozó műemlék épület, kérjük óvjuk együtt értékeinket!
Intézményünk teljes területén biztonsági őrséget működtet, működését az 1997. évi CLIX. törvény és a 27/1998. (VI. 10.) BM. rendelet szabályozza.

A kellemes és biztonságos látogatás érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat:

 • A kiállítóterek látogatásához és szolgáltatásaink igénybevételéhez – a kávézót kivéve – belépőjeggyel kell rendelkezni, amelyet a kiállító térbe való belépés előtt munkatársunk érvényesít. A megvásárolt jegy a vásárlás napján – nyitvatartási időben – egyszeri belépésre használható fel. Kérjük, jegyét őrizze meg a látogatás végéig.
 • Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
 • A kiállítóteret, az időszakos kiállításokat, a kastélyparkot, a játszóteret és a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
 • Kedvezményes belépőjegy vásárlásához kérjük az erre feljogosító igazolványát tartsa magánál, és a pénztárnál mutassa fel. Ennek hiányában kedvezményes belépőjegyet nem áll módunkban kiadni.
 • A ruhatár használata kötelező műtárgyvédelmi okokból. Nem vihető be a kiállítótérbe 30×30 cm-nél nagyobb méretű bármilyen táska és csomag, háton viselt hátizsák és hátitáska – mérettől függetlenül –, valamint esernyő, esőkabát és levetett kabát. Értékeit elhelyezheti az ingyenesen használható ruhatárban. A ruhatárban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
 • Babakocsi használatára a kastélyparkban, elhelyezésére és tárolására a főbejáratánál lévő folyóson van lehetőség.
 • A műtárgyak és a látogatók biztonsága érdekében a kiállítás területén biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény alapján, saját adatvédelmi szabályzat szerint. A kiállítóterek, műtárgyak őrzését teremőrök végzik magasan képzett biztonsági őrség segítségével.
 • A kastélyegyüttes területére alkoholos befolyásoltság, illetve más bódító szerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése tilos, még érvényes belépőjegy birtokában is.
 • A műtárgyak és berendezések védelmében tilos a műtárgyakat, drapériákat és a falfelületeket 30 cm-nél jobban megközelíteni, valamint megérinteni.
 • Tilos ételt, italt bevinni, illetve fogyasztani kiállítóterekben.
 • A kastélypark területére élő állat bevihető, de a kastély épületeibe nem – kivéve a fogyatékkal élő személyek segítő- vagy vezető kutyák, igazoló dokumentummal.
 • Élő állatot a ruhatárban nem lehet elhelyezni.
 • Növényt, fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot a kastélyegyüttes területére nem lehet bevinni. (Amennyiben egészségileg indokolt, folyadék bevihető kizárólag egy darab max. 0,5 literes palackban.)
 • A kiállítótérben tilos az ablakpárkányra felülni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni.
 • A kastély területére a látogatóknak tilos behajtani személy-és tehergépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, robogóval és egyéb fel nem sorolt, közlekedésre alkalmas eszközzel (kivéve mozgáskorlátozott személyt szállító jármű engedéllyel). Kerékpárral, rollerrel érkező látogatók a kastélyegyüttes területén elhelyezett kerékpártárolóban helyezhetik el kerékpárjaikat, rollerjeikét. A kastélyegyüttes területén kerékpározás nem megengedett.

 • FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS a pénztárban váltott fotójegy birtokában lehetséges kastélyegyüttes területén. Kiállítási területen vakut, illetve fényképezőállványt, szelfibotot használni tilos! A fényképek kizárólag személyes célokra használhatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak. (Az esküvői fotózás külön díj ellenében, előre egyeztetett módon és időben vehető igénybe.) Kérjük, a fotózást úgy végezze, hogy azzal mások látogatását ne zavarja!

*_Adatkezelési tájékoztató – Valentin napi fotózás

 

 • MOBILTELEFON | Kérjük, legyen tekintettel másokra! A kastélyegyüttes területén halkítsa le mobiltelefonját, és beszélgetésével ne zavarja a többi látogatót. Telefonálni, zenét hallgatni csak kihangosítás nélkül, fülhallgatóval lehetséges.
 • KISGYERMEK | Tizennégy év alatti gyermek a kiállítótérben felnőtt kísérő nélkül nem tartózkodhat. A műtárgyvédelem és a szűk közlekedési útvonalak miatt babakocsi használata sem engedélyezett. Babakocsi még összecsukva sem vihető be! Babakocsi elhelyezésére a ruhatár épületében van lehetőség. Két évnél fiatalabb kisgyermek kizárólag a szülő kezében tartva, vagy általa vezetve, illetve a szülőn elölről rögzített babahordozóban, vagy hordozókendőben vihető be a kiállítótérbe. A műtárgysérülés veszélye miatt más megoldás (pl. háti hordozó, nyakba emelés) nem megengedett.
 • CSOPORTOS LÁTOGATÁS | Kiállításainkon kizárólag múzeumunk képzett tárlatvezetői tarthatnak tárlatvezetést (kivéve az igazgatói engedéllyel rendelkező idegenvezetőket). A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terheli a felelősség azért, hogy csoportja minden tagja betartsa a házirendben foglaltakat.
 • ZÁRÁSI REND | A kiállítások terét a múzeum épületének zárása előtt 10 perccel kérjük elhagyni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a ruhatárban elhelyezett értékek átvételére. A jegypénztár mindenkori nyitvatartási idő vége előtt 60 perccel zár. A kombinált jegyek megvásárlásánál kérjük, vegye figyelembe a nyitvatartási időt!
 • MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK | A jegypénztár megközelíthetősége mozgáskorlátozott, illetve rászoruló vendégeink számára rámpán megoldott. Kérjük, hogy vegye igénybe munkatársaink segítségét! Kérjük kedves mozgáskorlátozott, rászoruló és őket kísérő vendégeinket, hogy érkezési szándékukat előzetesen munkatársainkkal egyeztetni szíveskedjenek!
 • DOHÁNYZÁS | A Sándor-Metternich-kastély épületeiben tilos a dohányzás! Nem megengedett az elektromos cigaretta használata sem. A díszudvar és a kastélypark teljes területén a dohányzás (beleértve az elektromos cigaretta használatát) csak az arra kijelölt helyen megengedett.
 • MOSDÓHASZNÁLAT | A mosdókat csak a kastély látogatói használhatják.
 • KASTÉLYPARK | A kastélypark szobraira, műtárgyaira felmászni tilos! A virágágyások, évelők, talajtakaró és cserjefelületek kitaposása, és a gyepen másokra nézve zavaró tevékenység végzése (futball stb.) tilos!
 • JÁTSZÓTÉR * A játszótér használata: A látogatók a mindenkori nyitvatartási időben, saját felelősségre használhatják! A játszótérre belépő személyek jelenlétükkel elfogadják a házirend szabályait.
 • A kastélyegyüttes területén tüzet rakni tilos!
 • Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles betartani a Sándor-Metternich-kastély dolgozóinak utasításait.
 • Elveszett tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Az Sándor-Metternich-kastély fenntartja a jogot, hogy a látogatási rendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Az a látogató, aki a jelen látogatási rendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A látogatási rend megszegéséből fakadó károkért a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a látogatási rend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Köszönjük szíves együttműködésüket! 

* JÁTSZÓTÉR HÁZIREND

A játszótér biztonságos használatának szabályai:

A játszótér a kastély nyitvatartási idejében látogatható.

 

A játszótéren található játszóeszközöket mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja, a fenntartó állandó felügyeletet nem biztosít.

 

A játszóteret a 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretével vehetik igénybe. A játszótéren tartózkodó gyermekek testi épségének védelme a szülők, kísérők feladata, továbbá a helytelen használatból származó károkozásért felelősségre vonhatók.

 

 A gyermekek testi épségéért minden esetben szüleik, felnőtt kísérőik felelnek, ezért kérjük, az eszközök használatánál mindig vegyék figyelembe a gyermekek képességeit, életkorát és egészségi állapotát. Az óvodai, iskolai csoportok esetében a kísérő pedagógus felügyeli a rá bízott gyermekeknél a használat rendjét, hogy az esetleges baleseteket meg lehessen előzni. A balesetek elkerülése érdekében a gyerekek a játszótéren ne viseljenek ékszert, olyan ruhadarabot, amely a játszó eszközökbe beakadhat – például kapucni, kilógó fűző, kábel – viszont viseljenek megfelelő lábbelit!

 

Amikor villámlik, vihar van, vagy ónos eső esik, veszélyessé válnak a kinti játszóeszközök, ezért használatuk ilyenkor tilos. Egyes időjárási körülmények (hó, eső) esetén a talaj és a burkolat több helyen csúszós lehet. Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe a közlekedés során, mert a balesetekért és károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

A játszótérre behozott játékokért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

A játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.

 

 • Tilos alkoholt és egyéb bódultságot okozó szert fogyasztani!
 • Tilos dohányozni!
 • Tilos tüzet gyújtani!
 • Tilos szúró-, vagy vágóeszközt behozni!
 • Tilos tűz- és balesetveszélyes, illetve üvegtárgyakat behozni!
 • Tilos szemetelni!
 • Tilos játék közben enni, inni, rágózni!
 • Tilos kerékpárral vagy más járművel, így például rollerrel, görkorcsolyával áthaladni, a játszótér területén közlekedni!
 • Tilos a játszótér területén elhelyezett játékeszközöket, kültéri bútorokat, berendezési tárgyakat a helyükről elmozdítani!
 • Fertőző beteg nem látogathatja a játszóteret!

A játszótérre belépő személyek jelenlétükkel elfogadják a házirend szabályait.

 

Köszönjük szíves együttműködésüket! 

Széchenyi ikon